针灸 - Science Arts

针灸 - Science Arts

针灸 - Science Arts

针灸 - Science Arts

针灸 - Science Arts
针灸 - Science Arts
针灸 - Science Arts

预约

中医针灸

什么是针灸?

针灸是一种传统中医疗法,通过刺激人体特定的穴位以至达到疗效。针灸对于治疗中风后遗症,各种运动性损伤及各种疼痛性病症疗效卓著,立竿见影。

针灸项目包括:

  • 一般针灸
  • 美容针灸
  • 瘦身针灸
  • 对于糖尿病的针灸
  • 对于中风后遗症的针灸
  • 更多
image